Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaathlin athlin
7858 8157 500
Reposted fromget-fit get-fit
2637 2997 500
Reposted fromget-fit get-fit
3818 75f1
Reposted fromget-fit get-fit
7995 9323 500
Reposted bythedogsambassadorofdumbadharatoskalattemontak
7762 02f7
Reposted fromartlover artlover viamosshart mosshart
Reposted frombraindrops braindrops viakarolsss karolsss
jeśli cię boli:
– dobra wiadomość: żyjesz
– zła wiadomość: ten ból czujesz wyłącznie ty.
— barańczak
Reposted bylojournallittledisappointments
1027 3916 500
Nicola Samori
Reposted frompotrzask potrzask viamissyseepy missyseepy
0863 fa4b
Reposted frompotrzask potrzask viamissyseepy missyseepy
8820 cf04
keaton henson
Reposted byelclassicomaardhundunmadebedspragne-ataraksjifajnychnielubieslomiakdiebitchdiepsychicdeviloutlinemidajhormezaromesanatomyechoes-of-silenceKurkaWyluzujdzonyginstywrazliwoscipanimrukechoesfromonetoanotherschattenreichNocturiamehhhcalineczkaalliwantisyoucelebrationinkprzeblyskilexxiekoszkavarianceNoirBlancAmericanloveridosk8magolek22paulajnarudaiziabutterbeerNiezidentyfikowanyObiektLatajacyniedotBloodMoonstulteloveisnobigtruthveridianalittledisappointments
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 vialostindreams lostindreams
1319 9ba9 500
Reposted fromerial erial viaeterycznie eterycznie
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahelpmeimhungry helpmeimhungry
9847 7ef6
Reposted fromrol rol viatoffifee toffifee
5921 bc1e 500
Play fullscreen
she used to be beautiful once as well
plastic bag middle class polyethylene
 Nie chcę się zakochać, kto się zakocha ten przegrał. To mnie mają kochać, ja nie chcę kochać nikogo.
— pokolenie ikea
Reposted fromtakemetoheaven takemetoheaven viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl